Bij Papyrus weet je precies wat ons advies en onze inzet kost. Je kunt kiezen uit de volgende opties:

1. Vooradvies

Je stuurt ons een mail met je vraag/probleem. Jouw email wordt door het secretariaat bekeken en meestal even kort met een consulent besproken. Vaak willen onze consulenten eerst met jou overleggen. Dan krijg je een mail waarin dit wordt voorgesteld en waarin jij wordt gevraagd of je dat wilt. Dit is een voorgesprekje van maximaal 15 minuten met één van onze consulenten. Soms krijg je direct een mail van het secretariaat waarin je wordt doorverwezen naar bijvoorbeeld een advocaat of naar een andere organisatie.

De kosten van het voorgesprekje zijn €25,00*. Daarvoor ontvang je een declaratie per mail. Na je betaling wordt het gesprekje ingepland. In dat gesprekje stelt de consulent allerlei vragen en kun je heel kort je verhaal doen. Ook vertelt de consulent je wanneer je de volgende email kunt verwachten. Daarin staat of Papyrus je kan helpen en wat je vervolgstap kan zijn. Dit is een van de onderstaande opties.

2. Het stellen van een losse schriftelijke vraag. (maximaal 4 uren)

Hiervoor berekenen wij ons standaard uurtarief van €125,00* per uur. Je ontvangt een kort antwoord op je vraag dat je per mail toegestuurd krijgt of een kort advies in briefvorm. In voorkomende gevallen kan een andere vorm voor het advies worden afgesproken. 

3. Een eenmalig schriftelijk advies (maximaal 10 uren)

Je wilt een gedegen advies waardoor je een goede inschatting kunt maken van je juridische mogelijkheden. Papyrus kan je bij allerlei onderwerpen goed ondersteunen. Wij komen vaak met antwoorden en/of oplossingen die je zelf nog niet had gezien. Door onze jarenlange ervaring hebben wij veel vragen al eens op ons bureau gehad. Als jij dit wenst, is het ook mogelijk dat wij voor ons advies op voorhand een specialist of nadere deskundige consulteren. De extra kosten voor externe advisering worden eerst met jou besproken en daarna via de voorschotdeclaratie bij jou in rekening gebracht.

Voor het eenmalige advies berekenen wij het uurtarief van €95,00*. 

Het eenmalige advies ontvang je in briefvorm met daarbij alle opgevraagde informatie en eventueel de uitkomst van de bespreking met een derde. In voorkomende gevallen kan een andere vorm voor het advies worden afgesproken. 

4. Werkzaamheden voor uurtarief

Papyrus verricht alle reguliere juridische werkzaamheden tegen haar reguliere uurtarief van €125,00* per uur. Afhankelijk van je vraag maken we een kostenraming en deze bespreken we met jou. Dat is altijd op voorschotbasis. We maken duidelijke afspraken over de uit te voeren werkzaamheden, de evaluatiemomenten en de manier van communiceren. Als de ingekochte uren zijn gebruikt, maken we nieuwe afspraken en ontvang je een nieuwe voorschotdeclaratie. Zo weten Papyrus en jij precies wat de kosten zijn. In enkele gevallen is het mogelijk om een verzoek voor een betalingsregeling bij het bestuur in te dienen.

*Omdat Papyrus niet btw-plichtig is, is deze prijs een vaste “uur”prijs. Voor de (extra) inzet van derden betaal je ons het bedrag dat zij aan Papyrus in rekening brengen. Papyrus verdient daar dus niets extra’s aan omdat wij een goed advies het allerbelangrijkste vinden