Ben je eigen baas? Heb je onbetaalde facturen die nog niet door jouw klanten zijn betaald?

Hoe werken wij?

Stichting Papyrus ondersteunt de ondernemers die klant bij ons zijn ook met het betaald krijgen van onbetaalde facturen. Anders dan een “normaal” incassobureau gaan wij jou helpen om bij jouw debiteur te vragen naar de reden voor het niet betalen. Vaak is de factuur op een stapel beland of vanwege een laag banksaldo even doorgeschoven en vergeten. Wij helpen je om de factuur nogmaals toe te sturen zodat je debiteur deze vlot kan betalen.  

Heb je zelf al een herinnering gestuurd en is er nog niet betaald? Dan is er vaak wat aan de hand bij je debiteur. Dit kan zijn dat ze niet tevreden zijn over wat er geleverd is. Maar vaker heeft diegene zelf ook openstaande onbetaalde facturen. En zonder dat die betaald worden, is het betalen van jouw factuur niet mogelijk. Jij kunt ons vragen om diegene ook te helpen om dat openstaande geld betaald te krijgen, met als voorwaarde dat jouw factuur als eerste betaald wordt zodra er geld binnenkomt. 

Als er uiteindelijk helemaal niet betaald wordt of jouw debiteur ronduit weigert om de factuur te betalen, staat de weg naar de deurwaarder open. Wij kunnen in dat geval doorverwijzen naar partijen die het dossier van ons overnemen. Zo heb je een goede kans om het geld te ontvangen. Je hebt immers wel geleverd!

Wij doen ons best om beide partijen zo goed mogelijk te helpen. Immers, je wilt je klant niet kwijt. Investeren in een goede klantrelatie is, zeker in deze onzekere tijden, heel belangrijk. Onze manier van werken is vriendelijk naar de andere partij, maar niet vrijblijvend. 

Een – structurele – oplossing dient altijd het eindresultaat te zijn. 

Wat zijn de kosten?

De kosten voor het ondersteuningstraject worden op basis van ons reguliere uurtarief aan jou berekend. Als je als ondernemer op een ander vlak al klant bij ons bent, is het vaak mogelijk om voor een onbetaalde factuur ondersteuning te krijgen op basis van een fixed fee, neem hierover contact met ons op.

Ons reguliere uurtarief is de basis voor het verlenen van diensten, maar in overleg met jou is het ook mogelijk om een pakketprijs op maat met ons af te spreken. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

De kosten voor het incasseren van de factuur kun je waar mogelijk in rekening brengen bij de debiteur zodat die kosten door de debiteur worden betaald. Dat is door de wet in Nederland zo geregeld en hier zijn wettelijke regels voor. Deze regels leggen we aan onze ondernemers goed uit zodat je precies weet wat wel maar ook wat niet mag in een incasso traject. Zolang dit nog niet bij de rechter ligt, heet dit het minnelijke traject, dan probeer je er nog steeds samen uit te komen. In het minnelijke traject worden de te innen bedragen en berekende wettelijke incasso kosten (WIK) door de debiteur aan jou betaald, bovenop het openstaande factuurbedrag.

Nog geen klant bij ons?

Kijk dan op onze ondernemerspagina om te weten te komen welke diensten wij aan ondernemers aanbieden. Het is bij ons altijd mogelijk om in onderling overleg een dienstenpakket op maat samen te stellen. De insteek van Papyrus is altijd dat jij als ondernemer de kennis krijgt om het daarna -weer- zelf te kunnen!

Traject bij de deurwaarder

Als een incassotraject wordt overgeheveld naar de deurwaarder, zal de deurwaarder precies vertellen welke kosten er aan verbonden zijn. Op elk onderdeel van het traject bij de deurwaarder geef je telkens akkoord of je kunt bij de volgende stap besluiten om niet verder te gaan met het traject bij de deurwaarder. Dat staat je altijd vrij.

En omdat een gerechtelijk incassotraject net even anders is dan het minnelijke traject kan Papyrus jou daarbij begeleiden als je dat prettig vindt. Je krijgt dan bij elke stap uitleg en eventueel ondersteuning in de correspondentie naar de deurwaarder.

Voor een traject bij de deurwaarder zal deze altijd om een voorschot vragen voor het voldoen van de kosten die nodig zijn om een gerechtelijke procedure op te starten. Bij dit traject betaalt de debiteur altijd aan de deurwaarder. Na ontvangst van een (deel)betaling zal de deurwaarder je daarvan op de hoogte brengen. Aan het einde van een traject maakt de deurwaarder de eindafrekening op. Afhankelijk van de uitkomst van het traject, ontvang je het door de debiteur betaalde bedrag minus de gemaakte kosten in dit traject. In enkele gevallen is het niet mogelijk om van de debiteur de betaling te krijgen. Dan kan het zijn dat de deurwaarder jou een factuur voor de gemaakte kosten stuurt minus het door jou betaalde voorschot. In dat geval moet je het restbedrag bijbetalen aan de deurwaarder. Dat zou heel vervelend zijn en dat wil je eigenlijk wel voorkomen. De beste reden om Papyrus vooraf je contracten en overeenkomsten na te laten kijken!

Als je meer informatie wilt of als je wilt weten hoe je jouw onbetaalde facturen betaald kunt krijgen, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.
Het mailadres hiervoor is administratie@stichtingpapyrus.net