De kleine lettertjes

Papyrus vindt dat kleine lettertjes eigenlijk niet nodig zouden moeten zijn. In Nederland hebben wij als democratie een aantal wetten ingesteld die we allemaal -moeten- volgen. 

Zo ook Stichting Papyrus. Hierbij verklaren wij dat wij altijd de wet naleven. Dit houdt in dat wij soms heel moeilijk of vervelend zijn maar dat de intentie van Papyrus altijd het goede is. 

Dit kan uiteraard nog steeds niet zijn wat voor jou rechtvaardig voelt. De wet is nu eenmaal de wet. Je kunt gelijk hebben maar gelijk krijgen dat is altijd punt twee. Juist daarom werken wij samen met advocaten, juristen, incassobureaus, mediators en bijvoorbeeld financieel adviseurs zodat wij steeds beschikken over gedegen advies en daarmee jou een goed advies kunnen geven. 

Omdat het heel belangrijk is dat er altijd een overeenkomst ten grondslag ligt aan elke opdracht, maken wij die dan ook. Voor elke opdracht. Het kan dus zijn dat jij niet 1 maar misschien wel drie opdrachtbevestigingen hebt getekend bij Papyrus. Op die manier zijn er goede afspraken tussen ons en jou en weet je precies wat je van ons kunt verwachten. 

En wij ook van jou. Want een overeenkomst is, dat zegt het woord al, de verbindende factor tussen twee of meer partijen. 

Op onze website vind je heel veel informatie en vertellen wij jou wat wij doen, hoe we dat doen, op welke voorwaarden wij dat doen en, zo goed als dat op voorhand kan, zeggen we wat de kosten daarvoor kunnen zijn. Alle definitieve afspraken staan in onze opdrachtbevestiging die jij bij de start van elk traject bij ons hebt ondertekend. Daarin staat ook hoe de overeenkomst en/of de opdracht kan eindigen. Voordat je deze ondertekend hebt, heb je van ons al heel veel uitleg gekregen hierover. Stichting Papyrus hanteert het vier oren beleid. Er zijn altijd twee zaakbehandelaars verbonden aan iedere casus. Bij het gebruik van “wij ̈ wordt daarmee Papyrus in het algemeen bedoeld en in het bijzonder de twee zaakbehandelaars in een casus. Dit zorgt ervoor dat jouw dossier van twee kanten wordt bekeken en dat er meer mensen beschikbaar zijn om jou te helpen. Wel zo prettig.

De meeste klanten vinden dat niet zo leuk dat we zoveel tijd besteden aan het uitleggen van onze werkwijze bij het begin van het traject. Maar achteraf zijn ze er dan wel weer blij mee. Want ze weten dan tenminste wat ze tijdens een traject, de opdracht, een procedure en van onze coaching en ondersteuning kunnen verwachten, hoe je bijvoorbeeld kunt opzeggen en hoe jouw dossier wordt afgesloten. En dat is wel zo fijn voor beide kanten. 

Onze uitgebreide algemene voorwaarden

In onze algemene voorwaarden staat in juridische taal hoe Papyrus werkt, wat daarvoor de voorwaarden zijn en wat jij kunt verwachten. Onze website is hier al een hele grote samenvatting van. In de algemene voorwaarden staat ook wat wij van jou als klant verwachten. Een aantal van deze voorwaarden staan ook al in de opdrachtbevestiging. Natuurlijk kun je tijdens je contact met ons altijd om de algemene voorwaarden vragen. Je zult merken dat wij die heel vaak met jou bespreken tijdens onze contacten met jou, juist omdat wij die heel belangrijk vinden.

Je kunt de uitgebreide voorwaarden eenvoudig bij ons opvragen door ons een email te sturen.

Zet hierin: “ik wil de algemene voorwaarden opvragen”. Binnen vijf werkdagen ontvang je een email van ons secretariaat met het document algemene voorwaarden als bijlage. Uiteraard kun je altijd met ons mailen als je hier vragen over hebt.

Geheimhouding en fatsoensnormen

De wet is daar heel duidelijk over. En eigenlijk weten we allemaal heus wel wat kan en wat niet kan. Want als er over jouw zaken dingen naar buiten komen die je niet leuk vindt, wil je ook dat hier wat aan gedaan wordt. Of liever nog, dat het ongedaan gemaakt wordt. 

Papyrus mag, op basis van de door jou getekende volmacht, alle informatie die jij ons geeft, bekijken, bespreken en bewaren zoals ons dat goed lijkt. Dit geldt ook voor alle informatie die wij over jou ontvangen, zowel mondeling als schriftelijk. Dit is voor jouw zaak in de meeste gevallen heel prettig omdat Papyrus met alle informatie een goed beeld heeft van jouw zaak. Wij houden jouw informatie geheim. Die wordt alleen gedeeld als dat kan op basis van de volmacht en als dat echt nodig is, bijvoorbeeld met de rechtbank en soms met schuldeisers om een goede regeling te treffen. Dit vermelden wij altijd in je dossier. 

Van sommige documenten zullen wij alleen zeggen dat wij die hebben en dat we die hebben gelezen maar die geven we niet zomaar aan iemand anders. Denk hierbij aan een medisch dossier, een rapport van een psycholoog of informatie die voor jou zwaarwegende gevolgen zou kunnen hebben. Het feit dat Papyrus verklaart dat zij die informatie kent, is in de meeste gevallen voldoende om jouw zaak vooruit te helpen. 

En informatie over ons? Als Papyrus deze niet heel duidelijk zelf aan iedereen vertelt, als wij die niet op het internet hebben gezet of niet naar jou hebben gemaild of geappt,dan  geldt daarvoor natuurlijk hetzelfde als voor jouw eigen informatie. Jij houdt die geheim. Alles wat jij van Papyrus weet, houdt je voor jezelf. Heb je vragen over wat je wel en wat je niet mag vertellen? Vraag het eerst aan ons. Mail of app je vraag en wij zullen je zo snel mogelijk antwoord geven. Dan weet je het zeker. 

Maak je toch dingen, zaken of feiten van Papyrus, haar werkzaamheden of haar medewerkers en of vrijwilligers openbaar waarvan je wist of had kunnen en moeten weten dat deze niet openbaar zijn of waren, dan zal Papyrus je hiervoor wel aansprakelijk stellen. Dit staat ook in de wet, en je kunt dit daar nalezen als je meer informatie wilt weten over dit onderwerp. In alle gevallen geldt dat wat in Nederland als normaal wordt beschouwd, ook voor deze informatie geldt. Als we er niet onderling uitkomen, dan zullen wij de rechter vragen om hierover te beslissen. Dit doen wij omdat die informatie in de meeste gevallen over andere mensen (dus ook over de medewerkers en vrijwilligers van Papyrus) gaat. 

Mag je dan geen fouten maken? Natuurlijk wel. Alle mensen zijn naast hun beroep ook gewoon een mens. En mensen maken fouten. Zo staat in onze voorwaarden dat als er schrijf-, spel- en/of stijlfouten in enig schrijven van Papyrus en/of de wederpartij voorkomen, dan gaan wij ervan uit dat dit niet aan de andere partij wordt tegengeworpen. Dat betekent dat je een ander niet keihard afrekent omdat er een fout staat.

Dit geldt ook voor door onze klant gebezigd taalgebruik in bijvoorbeeld een whatsapp- of email conversatie. Vaak voelen we ons vrij als we onze mobiele telefoon vasthebben. Dan durven we meer te zeggen, of beter, te schrijven op de app. Terwijl je daar geen verkeerde of kwade bedoelingen mee hebt. Wat je op de app zegt, staat daarna wel in een rechtsgeldig document. Dat gebruikt kan worden als bewijs. In je nadeel. En in jouw voordeel. Al te vaak hebben wij in een juridische procedure meegemaakt dat wat in de volksmond aan woorden gebruikt wordt, ineens als juridische taal wordt uitgelegd. En dan krijg je hele gekke dingen. Papyrus gaat ervan uit dat je vrij mag praten als je met je privé telefoon appt. Tenminste, als dat in het normale blijft. Wat wij in Nederland normaal vinden, staat in de wet. Daar houden wij ons aan en wij vinden dat een ander, ook onze klanten, zich daaraan moeten houden.

Van de wederpartij verwachten wij dat zij zich conformeren aan de in het maatschappelijk verkeer geldende fatsoensnormen net zoals wij dat doen en dat daarbij redelijke reactietermijnen worden gesteld die rekening houden met onze manier van werken – a-synchroon. Wij zijn geopend van woensdag tot en met zaterdag, waarbinnen wij a-sychroon werken. Daar hebben wij een hele goede reden voor. Het is onze keuze. Wij vinden dat niemand ons mag en kan dwingen om buiten onze openingstijden te bereikbaar te zijn. Als wij er zelf voor kiezen om toch te communiceren buiten onze openingstijden om, dan is dat aan ons. Dit kan niet geëist worden, niet door onze klanten, niet door wederpartijen en niet door de maatschappij.

Tot slot nog een puntje van aandacht over het starten van een procedure bij de rechter

Kun je echt alles in een overeenkomst opsommen? De meeste vragen aan Papyrus gaan over een overeenkomst. De vraagsteller wil dingen uitsluiten. Wil dat de andere partij dingen niet mag of juist moet doen. Natuurlijk zijn onderlinge afspraken over het einde van de overeenkomst goed om erbij op te schrijven. Dat geeft duidelijkheid. Maar een echt goede overeenkomst en/of een opdrachtbevestiging gaat over de overeenkomsten die je samen hebt, als je een traject start. 

In Nederland hebben we een hele goede wet. De wet is heel duidelijk. Het is dus niet nodig om die in een overeenkomst te herhalen of hieruit stukken te citeren. Eigenlijk zorgt dat nu juist voor verwarring bij een verschil van mening tussen de partijen. Hoe eenvoudiger de overeenkomst in duidelijke taal, hoe minder verwarring. Dat is waar Papyrus voor staat.

De intentie van het begin en van het eindresultaat. Als je die voor ogen hebt, en voor ogen houdt, dan komt het in de meeste gevallen gewoon goed. Ook als je op een moment geen vriendjes meer wilt zijn of niet kunt zijn. 

Is er dan geen onenigheid? Jawel. Juist dan pak je de overeenkomst – of in de volksmond -het contract- erbij. En je leest nog eens rustig wat je ook al weer in dat allereerste begin samen had afgesproken. Dat helpt altijd. Dan ga je er rustig voor zitten en je maakt een lijstje van de dingen die nu nog geregeld moeten worden, aan beide kanten. En aan beide kanten evenveel. Pas dan kan de overeenkomst netjes beëindigd worden. 

Soms verliezen we die intentie uit het oog. Daar zijn we mensen voor. Dan is het fijn dat er de mogelijkheid is om een rechter te vragen om recht te spreken. Dit zou, zo vinden wij bij Papyrus, het allerlaatste stapje moeten zijn. En niet de eerste. Daarom is het goed om te weten dat, zelfs als je al een keer bij de rechter bent geweest en nu weer afwacht tot de volgende stap in die procedure, je nog steeds momenten overhoudt waarop je kunt stoppen. Omdat je een oplossing hebt gevonden, omdat je weer bent gaan praten met je wederpartij of omdat je vindt dat het wel genoeg is geweest. Dat kan en mag altijd. 

————————————————————————————————————————————————————————-

Zo, nu weet je wat de -algemene- voorwaarden van Papyrus zijn en waar je meer informatie daarover kunt vinden. Als je nog vragen hebt, neem gerust contact met ons op. 

Wij helpen je graag.