Stichting Papyrus heeft een erkenning bij de Nederlandse vereniging van Banken, daardoor mogen wij onder strikte voorwaarden een aanvraag voor een convenantrekening ondersteunen. Daarmee wordt het traject voor de basisbankrekening gestart. De voorwaarden hiervoor zijn dat je een hulpverlener hebt zoals een maatschappelijk werker of een begeleidende instantie in geval van (drugs)gebruik en dat je klant wordt bij Stichting Papyrus. Daaraan zijn wel kosten verbonden, hierover kunnen wij je nader informeren.

Aanmelden voor dit traject

Voor het basisbanktraject kun je alleen aangemeld worden door je hulpverlener of je begeleidende instantie. Zij kunnen eenvoudig contact met ons opnemen.

Voor meer informatie kun je kijken op basisbankrekening.nl