schuld (de; v(m); meervoud: schulden)

1 financiële verplichting tegenover een ander: een schuld aangaan, vereffenen, afbetalenzich in de schulden steken schulden aangaan
2 morele verplichting: belofte maakt schuld
3 tekortkoming of verkeerde daad: schuld bekennen
4 verantwoordelijkheid die is ontstaan door een tekortkoming; eigen schuld, dikke bult afkeurend commentaar als iem. klaagt over het gevolg van zijn eigen daden

Eigenlijk is dit een hele gekke term. Schuld heeft een negatieve toon. En hulp een positieve toon. Dat spreekt elkaar tegen. Hoe kun je nou iemand helpen bij het “schuldig” zijn. 

In Nederland wordt een mens die schulden heeft, heel vaak met de vinger nagewezen. 

Je zult er zelf wel “schuldig” aan zijn. Toch is dit in de meeste gevallen niet zo. 

Papyrus vindt dat elk mens het recht heeft om geholpen te worden. Wij helpen je graag. Ook als je schulden of onbetaalde rekeningen hebt. Voor welke reden dan ook. Als jij een nieuw begin wilt, dan kan dat. Altijd. 

Hoe lang dat duurt? Dat is punt 2. Dit hangt immers van heel veel factoren af. Hoe groot is jouw inzet? Wat kun je zelf doen? Ben je bereid om te doen wat wij van je vragen, ook als dat betekent dat je offers moet brengen die je echt niet had bedacht en die je echt niet leuk vindt. Papyrus handelt op basis van de getekende volmacht als zijnde jou. Hierover krijg je bij het intakegesprek heel veel informatie zodat jij zelf begrijpt wat dit inhoudt en hoe dit werkt.

Willen je schuldeisers meewerken? Werken instanties mee? En zo niet, wat is er dan mogelijk? Papyrus heeft jarenlange ervaring om mensen met schulden op een zeer pro-actieve wijze te begeleiden. Wij vragen veel van jou maar net zoveel van je schuldeisers, net zolang tot alle facturen zijn betaald. 

Is een schuldregeling dan niet mogelijk via Papyrus? Jawel, dat kan in sommige gevallen. Maar bij Papyrus is dit wel een uitzondering. Waarom? Omdat de schuldeisers heel vaak (zelf ook) ondernemer zijn. Als zij niet betaald krijgen, hebben ze een schadepost. 

Daar moeten ze dan zelf heel hard voor werken omdat die weer terug te verdienen. En dat kan niet de bedoeling zijn van een schuldhulptraject. Als er echt geen budget is of als er geen (of onvoldoende) inkomen kan worden verdiend om de schuldeisers terug te betalen, dan maken wij het dossier klaar voor overdracht naar de gemeentelijke schuldhulpverlening of toeleiding naar de WSNP.

___________________________________________________________________________________________________

Ben je zelf ondernemer? Heb je onbetaalde facturen? 

Hoor je overal dat je dan beter je onderneming kunt sluiten? Daar zijn wij het niet mee eens, tenminste in 85% van de aanvragen geeft Papyrus het advies om de onderneming levend te houden. Dit is beter voor de ondernemer zelf, voor zijn of haar schuldeisers die dan tenminste wel betaald krijgen en vaak ook nog voor onze samenleving die dan de kosten niet hoeft te dragen. 

Je kunt op onze website bij de verschillende onderwerpen lezen hoe wij onze dienstverlening inrichten. Papyrus vraagt heel veel van jou als klant. Als je bereid bent om je voor de volle 100% in te zetten, hebben we een match. En als je dat niet wilt? Klik deze site dan weg en zoek gerust verder!

Je mag altijd even binnenlopen tijdens onze spreekuren. Je kunt dan kort je vraag stellen en je krijgt van ons een haalbaarheidsadvies zodat je weet waar je aan toe bent als je om hulp gaat vragen en wat daarvan de eventuele kosten zijn. Als je dat wilt, krijg je na afloop een korte samenvatting per mail toegestuurd zodat je de gegeven informatie nog eens rustig kunt nalezen. Voor dit spreekuur gesprekje vragen wij een eenmalige bijdrage van €25,00. Uiteraard zit je nergens aan vast.

Van harte welkom in onze winkel De Vraagbalie!