In het huidige juridische klimaat kan het lastig zijn om alle feiten kort en bondig te presenteren aan de andere partij. Stichting Papyrus heeft ruime ervaring in het opstellen van rapportages en verklaringen. Daarbij is het immers belangrijk dat jouw standpunten goed worden verwoord.

Onderzoeksrapportage

Om een goede onderzoeksrapportage te kunnen opstellen, starten wij met het stellen van heel veel vragen. Dat geeft ons een goed inzicht in de achterliggende redenen voor jouw wens om een dergelijke rapportage te laten opstellen. Vanuit daar gaan wij aan de slag om jouw standpunten te onderbouwen met bewijsstukken. Dat is nodig, omdat de Nederlandse wet uitgaat van het principe: “Wie stelt, bewijst.”

Daarbij kun je denken aan het verzamelen en doornemen van alle documenten die jij al hebt. Het opvragen van onderliggende informatie en ontbrekende stukken. Het uitzoeken van bepaalde situaties en daarbij bijvoorbeeld foto materiaal verzamelen of het doen van een achtergrond onderzoek om uit te zoeken wie de eigenaar is van een pand of een woning, het opstellen van verklaringen over wat er gebeurd is, of het zoeken naar jurisprudentie en gerechtelijke uitspraken. Waar nodig, schakelen wij in overleg met jou een deskundige in om naar de bewijzen te kijken en deze te beoordelen.

Al deze bevindingen worden met jou besproken. Daarna wordt een plan van aanpak opgesteld en gaan we aan de slag om een concept rapportage op te stellen op basis van de verzamelde bewijzen. Dit concept wordt opnieuw uitvoerig met jou besproken. Pas daarna wordt de rapportage definitief gemaakt. Afhankelijk van de insteek van het traject of de vraag, wordt de rapportage gebruikt als onderbouwing van een te schrijven stuk dat gebruikt kan worden in een juridische procedure, om een openstaande vordering kracht bij te zetten, om een verschil van inzicht of van mening te overbruggen, en zo zijn er nog heel veel meer redenen om een onderzoeksrapportage op te stellen en te gebruiken. Dit gaat altijd in overleg met jou.

Verklaring opstellen

Een verklaring is niet zomaar even een los verhaaltje. Het is belangrijk dat dit wordt opgeschreven zonder dat diegene die de verklaring opschrijft onderdeel is van het gebeurde. Een goede verklaring moet ook aan bepaalde vereisten voldoen. Het opschrijven van bepaalde emoties in de tekst kan afleiden van waar het nu echt om gaat. Ook het benoemen van de objectieve details die als basis een bewijsstuk hebben, is belangrijk. Zomaar iets opschrijven, zonder dat je dit daarna kunt bewijzen, is natuurlijk niet de bedoeling.

Stichting Papyrus heeft al heel veel jaren ervaring opgedaan met het opstellen van verklaringen. Deze worden gemaakt ter voorbereiding op een juridische procedure, bij een conflict tussen een werkgever en een werknemer, bij twijfels over een -on-terechte ziekmelding van een werknemer of bijvoorbeeld het vermoeden van diefstal in een bedrijf. Je kunt ook denken aan een verslag van een belangrijk gesprek dat daarna door de partijen wordt ondertekend zodat het verslag een wettelijke status krijgt of bijvoorbeeld het voornemen om een testament op te maken waarbij je eerst in een verklaring zet, wat er moet gebeuren omdat er een ingewikkelde situatie gaat ontstaan na jouw overlijden. Zo zijn er heel veel redenen om een verklaring op te stellen. De belangrijkste is dat jij een document krijgt, dat de kracht heeft om te bewijzen dat wat er gezegd is, ook klopt. Heel vaak worden hierbij de bewijzen als bijlagen meegestuurd. Daarvoor kan een -onderzoeks-rapportage heel bruikbaar zijn, afhankelijk van de reden van het opstellen van de verklaring(en).

Kosten

Uiteraard wil je vooraf weten wat de kosten zullen zijn van het opstellen van een verklaring of het laten maken van een onderzoeksrapportage. Hiervoor is ons reguliere uurtarief altijd de basis.

Ben je al klant bij ons dan is het mogelijk om met ons een vaste prijs (een fixed fee) af te spreken voor het maken van een verklaring of een rapportage.

Nog geen klant bij ons? Maak dan een afspraak onder vermelding van “vooradvies verklaring of vooradvies rapportage”. Hiervoor brengen wij één uur tegen ons reguliere tarief in rekening. Na afloop van dit gesprek heb je een goed advies gekregen over de haalbaarheid van jouw voornemen om een verklaring of een rapportage op te laten stellen.

Kijk gerust even op onze pagina waar je alle kosten terugvindt:

https://stichtingpapyrus.nl/kosten-en-abonnement-particulieren