Als een klant vanwege een blokkade door zijn of haar bank geen bankrekening heeft, is er bij Papyrus de mogelijkheid tot het volgen van het basisbankrekeningtraject. Binnen Papyrus is dit een aparte afdeling omdat deze trajecten veel meer begeleiding en inzet vergen van de consulenten. Doordat wij onze klanten alle aandacht willen geven in plaats van te werken met kwantiteit, hebben wij slechts beperkt plaats voor deze klanten en is er een wachtlijst. Als voorwaarde voor het kunnen volgen van een basisbankrekeningtraject stelt Papyrus dat er een begeleidende instantie verantwoordelijk is voor de reguliere begeleiding en coaching. Papyrus verzorgt louter de juridische en financiële kant van dit traject. Omdat dit van meerdere factoren afhankelijk is, waaronder de inzet van de klant zelf, heeft Papyrus een inspanningsverplichting doch nimmer een resultaatverplichting.

1. Benodigde gegevens

Voor de start van een basisbankrekeningtraject via Papyrus hebben wij een aantal gegevens nodig. Naast het ingevulde aanmeldingsformulier vragen wij allereerst de brief van de betreffende bank waarin wordt aangekondigd dat de bankrekening zal worden geblokkeerd. Hierin staat ook wat de reden daarvoor is. Die is voor ons belangrijk om te kunnen beoordelen of een dergelijk traject via Papyrus kan gaan lopen. Daarnaast vragen wij naar de eventuele strafrechtelijke (voortgang) informatie zoals een kopie van de aangifte van de bank bij de politie en/of verdere documenten daarover. 

Naast deze informatie hebben wij informatie nodig over de financiën en de persoonlijke situatie van de klant. Is er een inkomen en zo ja van welke instantie, bestaat er recht op toeslagen en zijn er schulden.  

2. Beoordeling haalbaarheid traject

Na de ontvangst van de gevraagde informatie en een eventueel vervolggesprek, brengt Papyrus advies uit aan de klant en de begeleidende instantie. Hierin staat het advies van Papyrus op basis van de op dat moment bij haar beschikbare informatie.   

3. Start van de eerste fase van het traject

Een voorwaarde voor het kunnen aanvragen van de basisbankrekening is dat de financiële situatie van de klant in balans is. Kortgezegd betekent dit dat er voldoende inkomen binnenkomt waarmee in ieder geval de vaste lasten betaald kunnen worden. Waar mogelijk wordt er gekeken of er ruimte is om met eventuele schuldeisers. Dit houdt in dat de klant eerst een budgetbeheer klant wordt bij Papyrus voor de eerste fase die zes maanden duurt met een eventuele verlenging van nog eens zes maanden. Deze periode wordt door Papyrus benut voor een aantal zaken:

  • het inrichten van een financieel dossier
  • het openen van een tijdelijke bankrekening onder Papyrus
  • het ontvangen van het inkomen en eventuele toeslagen
  • het op orde brengen van de financiën en namens de klant betalen van de vaste lasten
  • het monitoren van het betalingsgedrag van de klant
  • het aanschrijven van schuldeisers, het instellen van de zgn. adempauze en het eventueel instellen van betalingsafspraken.

Na afronding van fase 1 verzorgt Papyrus een uitgebreide evaluatie voor de klant en de begeleidende instantie. Hierin brengt zij advies uit over de vervolgmogelijkheden. Dit kan een verlenging zijn van de eerste fase, de start van de volgende fase maar ook beëindiging van het traject is mogelijk. Er zijn in totaal vier fases binnen het basisbankrekeningtraject. De doorloopsnelheid is, naast de inzet van de klant, geheel afhankelijk van de medewerking van de blokkerende bank, de eventuele schuldeisers en de afwikkeling van het strafrechtelijke deel van het traject. 

Als u een klant bij ons wilt aanmelden, kunt u dit doen via onze contactgegevens op deze pagina of door ons te mailen onder vermelding van aanvraag basisbankrekening.