Als juridisch dienstverlener heeft Stichting Papyrus ruime ervaring in het ondersteunen bij allerlei – juridische – problemen. Door ons unieke netwerk zijn wij in staat om op bijna elk gebied onze klanten te ondersteunen.

Elk advies of traject bij Papyrus heeft een aantal stappen die allemaal op dezelfde manier starten. Afhankelijk van het gekozen vervolg, doorloop je meer stappen die we hieronder benoemen:

1. Contact met Papyrus

Je stuurt ons een mail met je vraag/probleem. Wij nemen binnen vijf werkdagen contact met je op. Indien nodig wordt een afspraak gemaakt voor een gesprekje met één van onze consulenten, dat is het vooradvies. 

2. Het vooradvies

Je stuurt ons een mail met je vraag/probleem. Jouw email wordt door het secretariaat bekeken en meestal even kort met een consulent besproken. Vaak willen onze consulenten eerst met jou overleggen. Dan krijg je een mail waarin dit wordt voorgesteld en waarin jij wordt gevraagd of je dat wilt. Dit is een voorgesprekje van maximaal 15 minuten met één van onze consulenten. Soms krijg je direct een mail van het secretariaat waarin je wordt doorverwezen naar bijvoorbeeld een advocaat of naar een andere organisatie.

De kosten van het voorgesprekje zijn €25,00*. Daarvoor ontvang je een declaratie per mail. Na je betaling wordt het gesprekje ingepland. In dat gesprekje stelt de consulent allerlei vragen en kun je heel kort je verhaal doen. Ook vertelt de consulent je wanneer je de volgende email kunt verwachten. Daarin staat of Papyrus je kan helpen en wat je vervolgstap kan zijn. Dit is een van de onderstaande opties.

3. Het stellen van een losse vraag

Als Papyrus je vertelt dat wij je zouden kunnen ondersteunen, kun je na het vooradvies ervoor kiezen om je vraag als losstaande vraag bij ons in te dienen. Hiervoor ontvang je eerst de opdrachtbevestiging waarin staat wat Papyrus voor je kan doen en welke kosten hieraan verbonden zijn. Na de ondertekening van de opdrachtbevestiging en het voldoen van de declaratie gaat de consulent voor je aan de slag. Je ontvangt het advies binnen de afgesproken tijd. Daarna wordt er een belafspraak met je gemaakt en heb je een kort gesprek van maximaal 30 minuten met de betreffende consulent. Na afloop van dit gesprek beslis jij of je verder wilt gaan met de volgende stap – als die er is natuurlijk – of is het vraagtraject ten einde. 

4. Een eenmalig advies

Je wilt een gedegen advies waardoor je een goede inschatting kunt maken van je juridische mogelijkheden. Papyrus kan je bij allerlei onderwerpen goed ondersteunen. Wij komen vaak met antwoorden en/of oplossingen die je zelf nog niet had gezien. Door onze jarenlange ervaring hebben wij veel vragen al eens op ons bureau gehad. Als jij dit wenst, is het ook mogelijk dat wij voor ons advies op voorhand een specialist of nadere deskundige consulteren. 

Hiervoor ontvang je eerst de opdrachtbevestiging waarin staat wat Papyrus voor je kan doen en welke kosten hieraan verbonden zijn. Na de ondertekening van de opdrachtbevestiging en het voldoen van de declaratie gaat de consulent voor je aan de slag. Je ontvangt het advies binnen de afgesproken tijd. Daarna wordt er een belafspraak met je gemaakt en heb je een kort gesprek met de betreffende consulent. Na afloop van dit gesprek beslis jij of je verder wilt gaan met de volgende stap – als die er is natuurlijk – of is het adviestraject ten einde. 

5. Werkzaamheden op basis van uurtarief

Papyrus verricht afgesproken juridische werkzaamheden tegen haar reguliere uurtarief van €125,00* per uur. Afhankelijk van je vraag maken we een kostenraming en deze bespreken we met jou. Dat is altijd op basis van vooruitbetaling. We maken duidelijke afspraken over de uit te voeren werkzaamheden, de evaluatiemomenten en de manier van communiceren. Zo weten Papyrus en jij precies wat de kosten zijn. In enkele gevallen is het mogelijk om een verzoek voor een betalingsregeling bij het bestuur in te dienen.

Voor het uitvoeren van overige werkzaamheden zoals het opstellen van stukken, het uitzoeken van bepaalde juridische kwesties, het begeleiden van gesprekken met (weder)partijen en nog veel meer zaken, heb je met je consulent een keuze gemaakt als optie bij één van de mogelijke adviesvormen van Papyrus. Dit zijn extra te besteden uren die volgens het met jou afgesproken uurtarief per afgesproken periode met jou worden afgerekend. (Op al onze diensten, producten en adviezen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing) 

Wachttijd? Wachtlijst?

Zelfs met een lopende procedure of een geschil ben je welkom bij ons. Papyrus kent geen zgn. “wachttijd” als jouw hulpvraag direct behandeld moet worden. Voor het aanmelden als klant kan er een wachtlijst zijn. Hierover wordt je door ons altijd gelijk geïnformeerd maar dit kunnen we pas beoordelen als we jouw vraag kennen! In sommige gevallen is het, afhankelijk van je inkomen, mogelijk om een betalingsregeling voor het overeengekomen te betalen bedrag met ons af te spreken.

Als je besluit om je als klant bij ons aan te melden, doorloop je de deze stappen:

6. Aanmelding

Je meldt je na je voortraject of het haalbaarheidsadvies via het inloopspreekuur bij Papyrus aan via de e-mail of per telefoon. Op basis van de al bij ons bekende gegevens maken wij een dossier voor je aan. Eventueel vragen we je om aanvullende gegevens. Je ontvangt het dossiernummer en het verzoek voor de telefonische intake. 

Als je besluit dat Papyrus verder kan gaan met het voorgestelde traject, worden er vervolgdocumenten opgesteld. Dit is nodig omdat de eerste opdrachtbevestiging alleen het advies voor het vervolgtraject of een haalbaarheidsadvies bevat en niet de opdrachtbevestiging voor het verdere traject is.

7. De opdrachtbevestiging en de volmacht

Na jouw goedkeuring voor het vervolgtraject ontvang je daarvoor de opdrachtbevestiging met daarin de gemaakte afspraken over de dienstverlening van Papyrus en daarbij de (eerste) declaratie. Ook ontvang je de volmacht ter ondertekening. Omdat Papyrus een stichting is en geen advocatenkantoor, hebben wij de volmacht nodig om met de wederpartij contact op te nemen, om jouw gegevens te mogen inzien en te bewaren, om verdere informatie op te vragen en ook om namens jou de zaken te regelen. Zonder volmacht kunnen wij geen opdracht aanvaarden. 

Dit wil zeggen dat de opdrachtbevestiging en de volmacht dan ook eerst getekend teruggestuurd moeten worden naar ons. Pas na ontvangst van de getekende stukken en de (eerste) betaling van de meegestuurde declaratie gaan we voor je aan de slag. 

8. Opbouwen van je dossier / verzamelen bewijsstukken

Alle informatie en bewijsstukken worden door ons in een digitaal dossier in ons systeem verzameld en bewaard. In voorkomende gevallen kun je toegang krijgen tot (een deel van) het online dossier, afhankelijk van het soort zaak. Wij bewaren geen originelen, met uitzondering van een procesdossier dat naar de rechtbank is gestuurd. Uiteraard ontvang je via de email bericht als er stukken binnen zijn gekomen of als er een brief of email is verstuurd. We hebben regelmatig contact met jou via de WhatsApp, de email en indien nodig telefonisch. Daarvoor wordt dan een belafspraak met jou gemaakt. Aan het einde van het traject krijg je eventuele bij ons in bewaring zijnde originelen weer terug. Wij gaan er verder vanuit dat je zelf de e-mails en digitale stukken bewaart die je van ons hebt gekregen. 

9. Tijdens je traject

Een advies- of juridisch traject kan veel verschillende vormen hebben. Het is dan ook niet te doen om hier eenvoudig neer te zetten waar jouw traject uit gaat bestaan. Afhankelijk van het soort traject dat je gekozen hebt, heb je meer of minder contact met ons. Het kan ook zijn dat we je in het begin elke week spreken en aan het einde maar één keer per maand. Dit is met jou besproken door je consulent. 

10. Einde van het traject

Aan het einde van het traject zal de consulent met jou een belafspraak maken om de laatste fase van het traject door te spreken. Afhankelijk van de uitkomst hiervan, zijn ook hierbij een aantal mogelijkheden te bespreken. Zo kun je denken aan het overdragen van je dossier, het afsluiten ervan of het voortzetten van het traject, bijvoorbeeld door de mogelijkheid voor een hoger beroep na een vonnis. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken in deze eindfase.

11. Afsluiten van het dossier

Na de afsluiting van je dossier worden bepaalde online stukken nog zes maanden in ons systeem voor je bewaard. 

*Omdat Papyrus niet btw-plichtig is, is deze prijs een vaste “uur”prijs. Voor de (extra) inzet van derden betaal je ons het bedrag dat zij aan Papyrus in rekening brengen. Papyrus verdient daar dus niets extra’s aan omdat wij een goed advies het allerbelangrijkste vinden